Reforma Sant Daniel

Menció 2020

La reforma té com a objectiu principal millorar les condicions d’habitabilitat mitjançant actuacions de baix cost econòmic i poc impacte ambiental.

El repte d’organitzar el programa funcional d’un espai de 3,75 metres d’amplada i 12 metres de fondària deriva a treballar transversalment a les façanes, amb una organització seqüencial dels espais, fent desaparèixer zones de circulació i allargant visuals.

Els dos patis interiors, buidats del volum inicial, permeten noves relacions visuals entre espais, proporcionen il·luminació natural a totes les estances i garanteixen un bon comportament climàtic al conjunt: ventilacions creuades, efecte venturi.

Tots els materials emprats —tant l’estructura de fusta de la coberta, els forjats nous, l’aïllament de fibra de fusta i els tancaments de pi com els revestiments interiors d’avet i les pintures— tenen un impacte gairebé nul i no són nocius.

El resultat és una arquitectura crua, neutra i del lloc, que deixa que l’usuari, els objectes i el temps la vagin dotant de caràcter propi.

Ubicació
Carrer de Llucià Ansó "Tambor Ansó", 25. Girona
Categoria
Interiors
Any
2020
Autors
Col·laboradors
Gerard Carreras Porta / Arq. Tècnic