Rehabilitació Casa de pescadors

Obra seleccionada 2019

El projecte afecta una part de l’edifici original, ja que anys enrere es va segregar en dos. La planta baixa estava fragmentada amb envans i moltes obertures. La intervenció recupera l’espai complet i refà les petxines en els punts malmesos per deixar vist tot l’encintat original.

Es recupera la percepció d’edifici més compacte i, al mateix temps, s’obté més privacitat amb la construcció de la gelosia ceràmica emblanquinada a les finestres de la planta baixa.L’aprofitament de l’espai a l’hora de construir aquesta casa va fer que cisterna, forn i escala fossin tres elements superposats, lligats íntimament. Es tiren els envans per deixar que la llum natural llisqui per l’escala i arribi fins a la cisterna.

L’objectiu ha estat mantenir el caràcter i millorar el confort amb l’ús de materials transpirables i naturals: 8 cm de revestiment interior de calç i cànem, i suro sobre les voltes, a la coberta ventilada i també sota la solera amb acabat de paviment continu de guix d’Albarracín.

Ubicació
C. del Port, 54. L'Escala
Categoria
Rehabilitació
Any
2019
Autors
Promotor
Agnes Atkinson i Richard Atkinson
Col·laboradors
Jaume Borràs, arquitecte tècnic - Mireia Reixach, arquitecte - BG Blazquez Guanter, càlcul estructures i Jordi Garcia, enginyer
Fotògraf
Marti Artalejo, Mireia Reixach i Olga Muñoz