Rehabilitació d’ un habitatge unifamiliar i local comercial entre mitgeres

Obra seleccionada 2015

Es tracta de la rehabilitació d’un habitatge i local comercial entre mitgeres situat en una parcel·la passant de 60 m2. La façana principal s’obre a un dels carrers comercials més importants de la vila, mentre que la façana posterior mira a un carrer estret i tranquil. L’edificació existent constava de dos cossos construïts amb murs de càrrega i separats per una paret central també estructural. El projecte té dues premisses principals: fer desaparèixer aquesta paret per tal d’aconseguir un habitatge de la màxima longitud possible, de carrer a carrer, i alhora respectar el cos principal i enderrocar els forjats de l’altre, a causa del seu mal estat de conservació, tot mantenint les façanes. Així, s’aconsegueix un habitatge de 125 m2 que es desenvolupa en planta baixa i tres plantes pis i que manté dues parts contrastades: alçades nobles amb bigues de fusta al cos del carrer principal i alçades més ajustades construïdes amb forjats de fusta nous a l’altre cos.

Ubicació
Carrer Ample, 6. Blanes
Categoria
Arquitectura
Any
2015
Autors
Promotor
M. Àngela Brillas Gironés
Construcció
Cassarsa Mussi SL
Fotògraf
Alba Galí Hugas