Rehabilitació de l’Edifici de l’alfolí de la Sal de l’Escala com a Museu

Obra seleccionada 2019

La intervenció es planteja com una obra de restauració de l’edifici, per protegir-ne i consolidar-ne les parts més significatives i completar-ne les parts ja enderrocades amb una nova estructura de formigó vist.

Pedra i formigó són els dos materials que expliquen la història de l’edifici, però que cerquen una unitat de textura i to. Les voltes restaurades; el pati recuperat, sobre el qual es fa present la nova escala, i les façanes rehabilitades són les peces que cal revalorar i que, alhora, es fan compatibles amb el nou ús de l’edifici.

El projecte planteja la construcció d’un nucli de comunicacions verticals amb escala i ascensor al cos ruïnós del pati interior, la recuperació dels forjats ensorrats, la rehabilitació de les façanes exteriors i la recuperació d’un passatge lateral ocupat per edificacions afegides al cos original.

A les sales interiors del museu es combinen les parets de pedra amb d’altres estucades i un paviment de fusta amb encintat de marbre blanc, que procura mantenir una certa neutralitat per no alterar el discurs museogràfic.

Ubicació
Carrer Alfolí, 6. L'Escala
Categoria
Rehabilitació
Any
2019
Autors
Promotor
Ajuntament de l’Escala - Meritxell Fontclara
Col·laboradors
Carla Arruebo, arquitecte - Pilar Arbonès, administració - Jaume Vilà i Sònia Vergés, arquitectes tècnics - Montse Quintana, enginyera i Blazquez-Guanter, càlcul estructures
Fotògraf
Carlos Suárez-Kilzi