Rehabilitació d’una casa al Barri Vell de Girona

Obra seleccionada 2020

El lloc, extramurs de la ciutat romana, afrontat a la Via Augusta, fou antiga necròpolis, de la qual s’han trobat un enterrament dels segles II-III dC, un forn funerari i restes d’opus signinum. Sobre la construcció posterior, d’època carolíngia, s’hi construïren cases medievals: una notablement alterada durant els segles XIX-XX i una altra gairebé desapareguda.
El projecte plantejà el conjunt en relació amb un nou pati interior, referència tipològica als casals i palaus del barri vell. S’obligà a endarrerir la façana del carrer, per la qual cosa es reconstruí aprofitant les obertures de pedra existents, rematades amb un badiu. Les façanes del Pou Rodó i del pati interior són noves; aquesta última es va fer amb formigó vist, en continuïtat amb la llosa del porxo d’entrada. S’han aprofitat materials existents, com les lloses de pedra pel paviment del pati o els carreus i les pedres dels paredats. S’han recuperat tècniques tradicionals, com l’estuc lliscat de paleta i l’arrebossat de color amb l’àrid rentat.

Ubicació
Pujada del Rei Martí, 5-7. Girona
Categoria
Arquitectura
Any
2020
Autors
Promotor
Gonzalez-Huix Miró S.L.
Construcció
Construccions Viladasens SL, EIS Engineering Installations Solutions SL, Metàl·lics Cabratosa, Fusteria Lladó SL
Col·laboradors
Joel Padrosa Redondo - Arquitecte, Carlos Suárez Kilzi - Arquitecte, Júlia Pérez Micó - Arquitecta, Pilar Arbonès Aurich - Administració, Jaume Vila Grabuleda - Arquitecte Tècnic, Ingrid Artigas Staak - Arquitecta Tècnica, Blázquez-Guanter, Arquitectes SLP (Antoni Blázquez - Lluís Guanter)- Arquitectes Estructures, Proserdom Enginyeria & Domòtica (Xavier Arnal i Portillo) - Enginyer Instal·lacions
Fotògraf
Pep Sau