Rehabilitació d’una casa de poble

Menció especial 2013

Aquest projecte es desenvolupa en una casa de poble típica de casc antic i l'actuació comprèn la rehabilitació i la reordenació dels espais interiors, així com el tractament de la façana.

Es basa en dues idees principals: la introducció d'espais exteriors en cadascuna de les seves plantes per tal de suplir la manca de jardí privat i el tractament de la llum mitjançant la reordenació del programa, passant la zona de dia a la planta segona i la zona de nit a la planta primera. La planta baixa es deixa per als accessos, el taller i els espais polivalents.

L'execució material de l'actuació s'efectua adaptant les estances a les divisions originàries i dotant-les dels condicionaments bàsics.

S’ha mantingut la coherència entre la simplicitat dels espais i l'austeritat dels acabats. Així doncs, la majoria d'elements constructius queden a la vista, amb solucions de baix cost i les modificacions mínimes i imprescindibles per al bon funcionament de l'habitatge.

Ubicació
Carrer de Sant Joan, 7. Corçà
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2013
Autors
Promotor
Núria Ballart Capdevila
Construcció
Josep Vilà S.L.
Fotògraf
Bernat Llauradó Auquer