Rehabilitació i ampliació de l’església de Santa Maria del Turers

Menció especial 2012

Calia disposar d’una nova capella de dimensions reduïdes per a les funcions litúrgiques diàries.

 

De l’encàrrec en resultaven una sèrie d’aspectes que calia atendre:

 

–          Aconseguir un espai interior de la capella net i serè que permetés el recolliment i resoldre, amb discreció, aspectes específics com la il·luminació, la climatització i l’acústica.

–          Construir una nova sagristia propera a la nova capella i també al presbiteri del temple. Això significava adossar la nova edificació a l’absis del temple gòtic, dels segles XIII i XIV.

–          Recuperar, al màxim possible, l’aspecte original de l’absis i alliberar-lo del que quedava de les construccions que s’hi havien anat adossant al llarg del temps.

–          Establir un pas, exterior però recollit, que relacionés l’església amb l’edifici dels serveis parroquials.

–          Resoldre el lateral del portal gòtic sud.

Tractar l’espai de la placeta per fer-ne un espai de relació, sobri però acollidor i amb l’arbrat, la il·luminació i el mobiliari adequats (que no s’han col·locat).

Ubicació
Plaça de Santa Maria, 4. Banyoles
Categoria
Equipaments
Any
2012
Autors
Promotor
Parròquia de Santa Maria / Bisbat de Girona
Construcció
Micaló-Ramió S.L.
Fotògraf
Narcís Reverendo