Rehabilitació i conversió d’habitatge en Bed&Breakfast Can Bo de Pau

Obra finalista 2014

Un antic edifici d’habitatges al barri vell de Salt es reconverteix en un bed & breakfast de nou habitacions.

La intervenció consisteix a col·locar un pati de llum i ventilació al fons, centrat a la planta, al voltant del qual giren les estances principals i les habitacions. Aquest pati central es constitueix com la façana principal de l’edifici, que es resol a partir d’una façana ventilada de fusta de cedre tractada per tal de tenir un tancament del gruix mínim possible.

Per contra, es conserven els sistemes constructius bàsics de l’edificació antiga, com ara les voltes ceràmiques situades a la planta baixa i els murs perimetrals de còdols de riu, que participen de l’expressió arquitectònica interior allà on és possible. La coberta es resol amb un únic pendent de teula àrab i la façana de carrer segueix la composició vertical del barri vell.

Ubicació
Plaça Juli Garreta,1. Salt
Categoria
Arquitectura
Any
2014
Autors
Promotor
Joan Bagaria i Isabel del Moral
Construcció
Contruccions Nicolás SL, Instal•lacions Serra, Comertec, Fusteria Guixeras, Aluminis Plafi SA, Gispert Pintors, Ascensors Serra
Fotògraf
David Pérez