Rehabilitació Mas El Cassés

Obra finalista 2010

El mas Cassés és una construcció que es va iniciar al segle XVI i que va ser ampliada durant el segle XVII , situada al Pla de Dalt d’Olot. Té planta quadrada i coberta a quatre aigües.

La proposta de restauració ve condicionada per un programa funcional que destina la planta baixa a Centre Cívic del barri, i la resta de plantes a la llar-residència per a servei assistencial. Els accessos són independents. La complexitat del programa funcional i la vocació tipològica de l’edifici, han condicionat la idea bàsica del projecte, consistent en la divisió clara de la intervenció en dues parts: 1) La planta soterrani i planta baixa, on es conserven les construccions de parets de càrrega, contraforts i voltes de diferents tipus, d’aspecte massís i materials petris, lligada molt estretament al terreny; i 2) Les plantes primera i segona, on es proposa una important remodelació estructural basada en la substitució de les parets de càrrega interiors per dos pòrtics suportats per pilars metàl·lics que permeten facilitar la distribució de les noves dependències.

Pel que fa a l’exterior, es pretén recuperar la volumetria inicial destacant la rotunditat del cos principal, molt opac, en contrast amb les obertures de la planta segona, i restituir alguns elements característics d’interès. Superfície construïda: 1034,70 m2.

Ubicació
Carretera de Riudaura, 7. Olot
Categoria
Equipaments
Any
2010
Autors
Promotor
Fundació Fèlix Llobet Nicolau
Construcció
Arcadi Pla SA
Fotògraf
Francesc Hereu Susana Balañà Rafel Borrisser