Restauració del claustre romànic del monestir de Sant Daniel

Obra premiada 2014

Planta baixa romànica (s.XIII) i ales nord i est planta alta gòtiques (s. XV)

El gruix de la intervenció consisteix en la neteja i la restauració dels elements romànics i gòtics per a deixar a la vista la pàtina original.

El criteri bàsic és l’actuació mínima i el manteniment màxim. Només en els casos de reducció de la secció estructural s'ha procedit a la reintegració o la substitució de la peça. Així, s'han substituït un capitell, dos fusts i quatre bases, a causa de la seva gran fracturació, i s'han realitzat uns set-cents cinquanta cosits.

Intervencions especials: reforç de la volta de l'ala oest, il·luminació dels pasos de la planta baixa, rebaix del paviment de l'espai interior, recuperació de l'accés únic original a l'espai interior (ala sud) i recuperació del coronament de l'ala nord.

Troballes: les més visibles són una arrancada de gàrgola, un inici d'arrancada de l'ala sud gòtica, el nou pou anterior al ja existent i l'existència de dues escales superposades.

Ubicació
Carrer de les Monges,2. Barri de Sant Daniel. Girona
Categoria
Arquitectura
Any
2014
Autors
Promotor
Religioses Benedictines del Monestir de Sant Daniel
Construcció
CPA (Conservación del Patrimonio Artístico) SA
Fotògraf
Josep Pla