Restauració i ampliació habitatge unifamiliar veïnat Poca Farina

Obra seleccionada 2007

Es tractava de rehabilitar la casa existent i ampliar-la, amb l’objectiu i el compromís de no alterar la topografia del lloc.

L’ampliació es faria buidant l’era situada davant de la casa i, posteriorment, refent-la.

L’espai interior resultant coincideix amb el nivell inferior de l’habitatge existent, que rep llum pel forat practicat al mur de suport de l’era i per uns lluernaris situats al pla superior, el pla de l’era refeta.

Resulta doncs, un espai únic que, mitjançant unes cortines de lames de fusta, permet disposar de dos ambients. Es manté una gran roca existent al bell mig, que fa de separador de la cuina i el bany.

Ubicació
La Vall d'en Bas
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2007
Autors
Promotor
Mercè Blajot
Construcció
Construccions Pijoan-Martin SL
Fotògraf
Jordi Canosa