Restauració i recuperació com a passeig públic de la Muralla de Girona

Obra finalista 2003

Aquest projecte preveu la reutilització com a passeig públic del tram de la muralla de Girona compres entre l’església de Sant Pere de Galligants i el portal de França, tant del pas superior per damunt de la muralla com la urbanització de l’entorn exterior format pels jardins i les escales d’accés a Montjuïc i l’ordenació del conjunt interior: la capella de Santa Llúcia.

Aquesta intervenció s’ha d’entendre en el marc de les ja realitzades entre els jardins de la Infància i la torre del General Peralta (primera fase) i entre aquesta torre i el portal de Sant Cristòfol (segona fase).

S’ha de partir de l’acceptació de la muralla com un testimoni històric de diverses èpoques i que la seva adequació com a passeig ha de respectar el caràcter actual del conjunt, tot superposant-hi una nova intervenció a les realitzades al llarg dels segles. Per tant, descartem l’opció de refer els merlets de la muralla medieval eliminant els recrescuts posteriors i seguim creient que l’opció menys “traumàtica” és consolidar i protegir els elements mes degradats pel fet de ser menys sòlids i mes exposats a la intempèrie, com son els coronaments de murs i ampits. Cal fer-ho amb un material com el rajol manual, el qual posa de manifest de manera clara la nova intervenció però que alhora no és gens estrany a la muralla ja que son ben normals els pedaços i afegits de rajol realitzats en els segles XVIII i XIX, els quals s’han integrat perfectament a la pedra de la muralla. Proposem una solució mes senzilla i menys intervencionista, amb els graons directament ancorats al mur de pedra; es tracta de recollir solucions tradicionals i reelaborar-les a partir de la tecnologia actual. D’aquesta manera, la consolidació dels extrems interromputs de la muralla es limitarà a l’apuntalament de les restes existents sense que la nova escala s’incorpori al volum de la muralla, cosa que fa menys potent la solució d’acabat dels dos extrems.

Sintetitzant els objectius de la proposta, podríem dir que el projecte es planteja la rehabilitació de la muralla com a passeig, l’ordenació del seu entorn més immediat, la recuperació de l’ús públic de la capella de Santa Llúcia i la millora dels accessos de vianants a Montjuïc.

Ubicació
Muralla de Girona. Girona
Categoria
Espais exteriors
Any
2003
Autors
Promotor
Ajuntament de Girona