SES ‘Germans Vila-Riera’

Obra finalista 2005

Ens trobem situats al bell mig d’una plana envoltada d’altes muntanyes. Un emplaçament privilegiat, ubicat fora del nucli vell de Camprodon i caracteritzat per espais oberts i extensos, amb la gran volta del cel neta, delimitada perimetralment per un paisatge llunyà d’orografia impactant, i amb un sol amable i agraït que juga amb la sinuositat del perfil dels cims. La imatge que resta al subconscient és un contrallum. En essència, el projecte vol ser una única coberta. Un element construït que contingui una porció d’espai capaç d’allotjar les necessitats per a les quals s’ha creat i d’altres que un futur variable pugui plantejar. Un element que, alhora, sigui respectuós amb el lloc; per la percepció que se n’obté des de l’entorn proper però, sobretot, perquè vol ser viscut des de l’interior. Un element que s’orienti bé, que sigui capaç de jugar amb la llum canviant del sol, que s’apoderi d’un paisatge sempre en contrallum.

Ubicació
Ctra. de Ripoll a França. Camprodon
Categoria
Arquitectura
Any
2005
Autors
Promotor
Departament d'Educació, Generalitat de Catalunya