Ses Herbes i es Portitxó. Pavimentació i serveis a Cadaqués

Obra seleccionada 2012

Ses Herbes, triangle fregadís de la riera, camí de Port-Lligat i carretera. Portitxó, porxos del Trull i casa Serinyana. Calçades del sorral intocat del Passeig. Prèviament, esplanades d’asfalt amb prioritat per als vehicles, voreres insuficients i xarxes obsoletes. Ordenació sotmesa a la condició de mantenir la circulació de vehicles en doble sentit i accés rodat a la riera. Criteris: Preferència per als vianants i domini de cruïlles eixamplades, mentre els vehicles es canalitzen per faixa constant. Bordó als perímetres, on es recolzen guals, balises, mobiliari, etc. i eix viari continu amb peça d’acer que forma l’embornal. Concentrar en pocs elements de geometria precisa la gestió dels fluxos i, alhora, l’enllumenat i les aigües. Construcció: calçades amb llambordins de basalt amb una amplada de 5/7 cm i llargs lliures. Perímetres de contrast amb granit clar. Esplanades de pissarres grans, de 30/40 cm i llargs lliures. Creuaments de prioritat de vianants amb pissarres petites de 15/20 cm i de 30/40 cm maclades. Soterraments puntuals de telefonia i baixa tensió, renovació d’enllumenat i residuals i conducció de plujanes, prèviament inexistents.

Ubicació
Plaça de Ses Herves,i riba Nemesi Llorens. Cadaqués
Categoria
Espais exteriors
Any
2012
Autors
Promotor
Ajuntament de Cadaqués, en el marc del programa de l'u per cent cultural de la Generalitat / Incasol
Construcció
Obres Indika
Fotògraf
Joan Falgueras