Seu del Col·legi d’Advocats

Obra finalista 2005

L’objectiu fonamental del projecte és resoldre la formalització d’un edifici públic, representatiu i funcional-administratiu, d’una manera clara, directa i transparent, a partir d’un ordre estructural de façanes i circulacions verticals que facilita la lliure organització de les plantes i aporta el to d’edifici modern que requereix la seu d’un col·legi professional.

En planta, tot i les dificultats derivades de la forma del solar, s’ha optat per agrupar les circulacions verticals en una mitgera i per alliberar la resta de l’espai a les distribucions de cada planta, sense descuidar el compliment de la normativa contra incendis. L’estructura en pòrtics molt amplis permet obtenir espais oberts i sense dependències puntuals; això fa que la planta s’adapti a les funcions que ara s’especifiquen i, alhora, assumir tots els canvis de distribució que puguin anar sorgint en un futur.

Les façanes es plantegen molt diàfanes, amb un mur cortina de vidre transparent que deixa veure l’interior de l’edifici i que aprofita al màxim les vistes privilegiades del solar, però sense deixar de banda el control climàtic, assegurat mitjançant un sistema de brise-soleil. La pedra de les lamel·les i la façana, el vidre i el metall formen una combinació idònia per explicar la modernitat, la singularitat i, sobretot, la representativitat de l’edifici, a banda d’integrar-lo amb facilitat en l’entorn i la ciutat.

La distribució dels espais per plantes respon a la idea de disposar les zones més públiques en contacte amb el carrer i augmentar el grau de privadesa a mesura que es va pujant. Això permet aconseguir una distribució més lògica de les persones, i també un major nivell de control i seguretat dels espais més privats.

Ubicació
Pl. Jaume Vicens i Vives, 4. Girona
Categoria
Arquitectura
Any
2005
Autors
Promotor
Col·legi d'Advocats de Girona