Taller Uno

Obra seleccionada 2006

L’encàrreg consisteix en una Nau Industrial d’una empresa de disseny de làmpares i de la Zona Verda que l’envolta.

Des d’un principi es tracta de manera conjunta el projecte NAU + PARC ja que comparteixen la parcel.la. Parlem d’una zona rural convertida darrerament en una zona industrial i, per tant, d’un context purament empordanés. La forma del solar és triangular i està envoltat al Nord per una carretera provincial bastant transitada i l’entrada al poble de Camallera pel Sud. L’edifici, de forma rectangular de 60×27 m, es genera a partir d’aquesta dualitat que diferencia dues parts:

– El magatzem enfocat al trànsit amb caràcter purament publicitari conseguit a partir de la translucidesa de les façanes de policarbonat que es plega per buscar l’efecte reflexant de dia i translúcid de nit.

– Les oficines, en el costat Sud del solar, fan que l’edifici es torni opac mitjançant l’ús de panells prefabricats de formigó que el protegeixen de l’efecte del sol i es generen obertures per a accessos i vistes.

Aquestes dues maneres de tractar la pell de la nau la converteixen en una macla entre dos materials, 2 consistències oposades amb utilitats diferents.Seguint aquesta lògica, es conserva i utiliza el pendent natural del terreny de 4m de desnivell per a distingir la zona publicitària i de càrrega de 8m de façana, i la d’accés peatonal des del poble de 4m.

El magatzem, de 1.000m2, alçada de 8m i llum de 20m i la zona de treball, amb 2 plantes de 500m2, 3m d’alçada i llum de 7m, tenen els dos espais diàfans i il.luminats que podrien servir per a altres usos.

Les obertures perforen el formigó i produeixen unes caixes que regulen la llum interior i exterior. El talud que salva el desnivell de la parcel.la amaga part de la planta baixa d’aquestes zones de treball i es generen espais exteriors més íntims. En la planta primera, les obertures serveixen de jardineres exteriors, zones de protecció del sol no transitables.

Tots els recorreguts de la zona al voltant de la nau s’han previst en el terreny teixint l’edifici amb el parc. Aquest últim juga un paper important amb una matriu d’acàcies que colmaten la zona verda.Aquesta disposició de vegetació generarà un filtre entre la transparència de la nau i el soroll de la carretera principal, creant des d’aquesta fotogrames de visió de l’edifici, com passa en les plantacions de pollancres a Girona.

Ubicació
C/ Balmes, 11 - 17465. Saus
Categoria
Arquitectura
Any
2006
Autors
Promotor
Taller Uno de Camallera, S.A.