Teatre Municipal de Roses

Obra finalista 2002

L’edifici es planteja com una construcció singular i en certa manera exempta, tot i que alhora pretén completar la trama urbana de l’illa on s’ubica. Aquesta concepció volumètrica es correspon amb la seva organització: un cos alt, amb la sala i la caixa escènica, que assumeix el caràcter públic i representatiu del conjunt; i un cos baix, adossat a les mitgeres, amb els espais auxiliars, de servei o de gestió, que es relliga amb l’edificació existent. Entre aquests dos cossos hi ha el buit del vestíbul d’accés i del pati superior, entorn del qual s’organitzen les plantes baixa i primera -vestíbul-, i segona -pati-. L’espai urbà de l’entorn immediat al teatre es reorganitza seguint el mateix criteri: resolent puntualment les diferents situacions i assumint-les dins un nou traçat, configurat a l’escala del nou equipament cultural. Aquest espai exterior es planteja com un gran saló, aixecat respecte al carrer, que recull els diversos fluxos de circulació de vianants i els porta cap al porxo d’accés.

La sala i l’escenari, s’han plantejat com un teatre a la italiana, amb la sala i l’escenari diferencials, tot i que poden arribar a convertir-se en un sol espai polivalent, col·locant grades retràctils i cobrint les tres primeres grades fixes.

La sala té una capacitat per a 400 espectadors amb les butaques disposades en una grada continua que va de la platea a l’amfiteatre i galeries del primer pis. Les dimensions d’aquesta sala -molt quadrada- permeten que tots els espectadors quedin situats “damunt” de l’escenari amb molt bona visibilitat i acústica.

La caixa escènica -fossat, escenari i pinta- té unes dimensions “canòniques”, -excepte la boca mes gran del que caldria-, per fer possible l’ús de la sala i l’escenari com un sol espai.

La sala d’assajos s’ha lligat al vestíbul, cosa que permet el seu ús com a sala polivalent per a petites representacions, exposicions o bé ampliació del vestíbul. Estèticament, l’edifici s’ha concebut com una construcció compacta, amb una geometria simple i regular que permet una distribució racional dels espais, ajustada a les necessitats programades.

Ubicació
C/ Dr. Fleming, Dr. Barraquer, Lluís Millet. Roses
Categoria
Arquitectura
Any
2002
Autors
Promotor
Ajuntament de Roses