Una altra casa del barri

Obra seleccionada 2018

Ens demanen fer créixer la casa, viure intensament el jardí i disposar del paisatge abastable; res que no hagin fet quasi tots els veïns d’aquest barri de cases barates dels anys cinquanta d’Olot. Però, en aquestes reformes populars, l’autoconstrucció i la senzillesa de recursos tradicionalment han pogut més que no pas l’ordre, la previsió o la mà d’un arquitecte. Encarem el projecte respectant els valors de la casualitat i la seva diversitat de materials i de solucions, però també essent fidels a la racionalitat; llegim el lloc i proposem dues ampliacions i una reforma.
La reforma de la casa existent es basa en la connexió dels espais, l’optimització de les circulacions i, sobretot, la recuperació de l’estructura original: un interessant sistema de voltes de quatre punts recolzades sobre els envans de distribució, sempre portants.
Pel que fa als creixements, l’ampliació a nord permet disposar d’un nou volum polivalent, que actua habitualment com a garatge a la planta baixa i gimnàs a la part superior. A l’est, estenem un braç d’edificació com a cuina/porxo, que fa girar la casa al voltant del jardí. I és que entenem aquest element exterior com la sala gran de la casa i concebem els nous creixements com una estratègia per a situar?hi el nou centre de gravetat.
Aquesta suma de coses petites cerca per als nostres clients allò que no es pot pagar amb diners; res que no hagin buscat quasi tots els veïns d’aquest barri de cases barates dels anys cinquanta d’Olot. Nosaltres fem una altra casa del barri.
Ubicació
Olot
Categoria
Habitatges unifamiliars
Any
2018
Autors
Promotor
Jordi Esparch i Nuri Aguilar
Construcció
Cros Enconfrats SL
Fotògraf
Marc Torra