Urbanització de la plaça de la Vila, carrer Gran i carrer Pare Planes al centre històric

Obra seleccionada 2008

El projecte es desenvolupa al nucli històric de Navata, a la província de Girona, concretament a l’àmbit de la plaça de la Vila. Comprèn un espai públic poligonal, entès com a espai vertebrador del poble, el carrer Pare Planes, que suposa el vincle d’unió amb la plaça Casamor, i el carrer Gran, que neix també de la plaça de la Vila i acaba en un espai públic existent.

El ferment del nucli de població de l’actual vila de Navata va ser l’”Hospital dels pobres”, fundat prop del camí medieval de Figueres a Besalú, cap a la meitat del segle XIII. L’Edat Mitjana doncs, es converteix en el marc on es desenvolupa gran part de la trama urbana del poble i com a referència històrica, es troben datades les llindes de moltes de les cases i
edificis que el composen.

Es preveu nova pavimentació i reordenació dels serveis i infraestructures, segons el Pla director de Renovació i Millora del Nucli Antic de Navata de 2003. Suposa la continuació d’una primera fase ja començada amb la plaça de l’escultor Casamor, i pretén ser amb la plaça de la Vila, el punt articulador dels carrers principals de Navata que finalitzen bé a la muralla o bé conformant  una plaça pública. Amb la voluntat de reflectir l’empremta històrica de cada casa datada:

– Reorganitzem  l’espai  de la plaça de la Vila a partir d’una estora de pedra de Sant Vicenç als peus de la seu de l’actual Ajuntament, amb la intenció de prioritzar el seu ús de vianants per sobre l’accés rodat i donar noblesa a aquest espai, tractant-se d’una plaça que conté un edifici públic.

– Es formalitzen els vials amb un paviment de formigó rentat, remarcant les juntures de dilaació a trenca juntures aconseguint una quadrícula irregular que fa homogeni el projecte.

– Es remarquen les llindes datades històricament sobre el paviment mitjançant peces de pedra natural de basalt, de tal forma que el perímetre de tots els vials queda emmarcat per un marge perimetral de pedra de Sant Vicenç, i  unes  peces especials de basalt col·locades en perpendicular.

– Destaquem les traces antigues de la muralla sobre paviment, amb la intenció de reconstruir la memòria històrica de la vila medieval. Al carrer Gran trobem un d’aquests traçats que quedarà remarcat amb pedra del lloc i perfil metàl·lic embegut al paviment.

Ubicació
Navata
Categoria
Espais exteriors
Any
2008
Autors
Promotor
Ajuntament de Navata
Construcció
Obres Indika SL
Fotògraf
Marc Manzano