Urbanització de l’àmbit del Pl. de la Moneda i la Pl. Jaume I al nucli antic de Castelló d’Empúries

Obra premiada 2004

L’encàrrec consisteix en la rehabilitació de dues places i alguns carrers del nucli antic de Castelló d’Empúries. Una de les places és el producte del recent buidat de la massa edificatòria i l’altra és d’origen medieval.

La idea bàsica del projecte és crear una única superfície contínua que uneixi les diferents cotes perimetrals de l’àmbit en el qual s’actua. Per tal d’enllaçar sense discontinuïtats les diverses situacions altimètriques, la superfície es va deformant i dóna lloc a una nova topografia que funcionarà com a suport de tot el que succeeixi en aquest espai públic.

La superfície s’entén com un conglomerat de diferents tipus de pedra: la pedra de Girona que arriba des de les actuacions prèviament realitzades al nucli antic i que acaba de manera irregular quan desemboca a les places, i les llambordes de granit de diverses mides, la disposició de les quals recorda una formació geològica.

Unes plataformes horitzontals de fusta fan possible el moviment i l’activitat sobre la superfície del paviment i assumeixen la funció d’escales, bancs, grades…

A la plaça de Jaume I, antiga plaça del Gra, es deixen al descobert un pou i una de les sitges subterrànies en les quals s’emmagatzemava el gra quan la plaça funcionava com a mercat. La resta de les sitges s’assenyalen amb uns perfils metàl·lics incrustats en el paviment.

Ubicació
Pl Joc de la Pilota, s/n. Castelló d'Empúries
Categoria
Espais exteriors
Any
2004
Autors
Promotor
Ajuntament de Castelló d'Empúries