ZX La Carbonera

Obra seleccionada 2003

Llum: Agent físic que constitueix una de les formes possibles d’energia, que és capaç d’impressionar els òrgans de la vista i permet veure els cossos que remeten. Llum artificial: Llum produïda per un aparell d’il·luminació. Llum blanca: Llum que no produeix cap sensació de color definit. Llum freda: Llum produïda per luminiscència. Llum negra: Nom donat a les ones electromagnètiques de l’espectre ultraviolat.

Veta: Teixit en forma de cinta, de baix preu, fet de lli o de cotó, emprat per a lligar, embenar, ribetejar, etc., qualsevol treneta emprada com a lligam. Seguir la veta: No contrariar-lo en allò que diu o que fa.

Strelitzia reginae o au del paradís: Espectacular planta d’aspecte exòtic, famosa per les seves flors de colors vius, que recorden la cresta d’un ocell. Flors molt resistents formades per un cos central de color blau, d’uns 15 cm, i per tres pètals erectes de color taronja intens.

Carbonera: Lloc on hom guarda el carbó. Fornet on hom torna a cremar els cruanys o carbons mal penetrats del foc. Pila de fusta tapada amb llenya verda, amb herba i amb terra, en la qual s’obtenia el carbó vegetal per carbonització de la fusta.

Ubicació
Pujada de Sant Feliu, La Carbonera. Girona
Categoria
Espais efímers
Any
2003
Autors
Promotor
Ajuntament de Girona